Hotel Villa Tummelchen

Algemene voorwaarden

1. Totstandkoming van het contract
Het contract wordt gesloten zodra de kamer is besteld en bevestigd, of – in geval van aankomst zonder reservering – beschikbaar is gesteld. De klant is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen uit deze overeenkomst. De contractpartner van het hotel of de gast als zodanig is jegens de hotelhouder volledig aansprakelijk voor alle schade die door hemzelf of zijn medereizigers wordt veroorzaakt. Elk van het contract afwijkend gebruik van de ter beschikking gestelde kamers geeft het hotel het recht het contract zonder opzegtermijn te beëindigen. Dit doet niets af aan het recht op de overeengekomen vergoeding.

2. Aankomst en vertrek
Unless anders schriftelijk overeengekomen, is een kamerbezetting mogelijk tot uiterlijk 15.00 uur op de dag van aankomst. Indien de gereserveerde kamers niet uiterlijk om 18.00 uur bezet zijn en er geen latere aankomsttijd uitdrukkelijk is overeengekomen, kan het hotel over de kamer beschikken. Op de dag van vertrek kan de kamer gebruikt worden tot 10.30 uur

3. Diensten en prijzen
De contractuele diensten vloeien voort uit de informatie in de bevestiging van de reservering. De overeengekomen prijzen zijn inclusief. Alle prijzen zijn vermeld in Euro.

4. Betaling

Voor de reservering kan het hotel een aanbetaling eisen tot het bedrag van de eventuele annuleringskosten. Indien deze aanbetaling niet op tijd op de rekening van het hotel wordt ontvangen, heeft het hotel het recht het contract op te zeggen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen de partners, dient het saldo of de betaling uiterlijk voor vertrek te geschieden.

5. Terugtrekking
Een terugtrekking is te allen tijde mogelijk en vereist de schriftelijke vorm. De datum van terugtrekking is de datum waarop de kennisgeving van terugtrekking door het hotel wordt ontvangen. Bij annulering van de reservering, vervroegd vertrek of het niet gebruiken van de overeengekomen diensten worden de klant of gast annuleringskosten in rekening gebracht, waarvan het bedrag aan het einde van deze kolom voor individuele reizigers is vermeld (tot 5 pers.). Voor groepen van 6 personen of meer behouden wij ons het recht voor om in ons aanbod andere voorwaarden op te nemen.
Om vervelende annuleringskosten in geval van annulering te vermijden, raden wij u aan een annuleringsverzekering af te sluiten. U vindt een eenvoudige en eenvoudige oplossing om deze af te sluiten op onze homepage op het internet op www.moselpension.de

6. Aansprakelijkheid
De contractuele partner van het hotel of de gastheer als zodanig of als gastheer is volledig aansprakelijk tegenover de hotelhouder voor schade die door hem of zijn gasten wordt veroorzaakt. Elk van het contract afwijkend gebruik van de ter beschikking gestelde kamers geeft het hotel het recht het contract zonder opzegtermijn te beëindigen. Dit doet niets af aan het recht op de overeengekomen vergoeding. Het hotel behoudt zich het recht voor om zich uit het contract terug te trekken als de dienstverlening door overmacht of arbeidsconflicten onmogelijk is geworden, zonder dat er aanspraken op schadevergoeding uit voortvloeien. Het hotel is aansprakelijk voor zaken die in overeenstemming met de bepalingen van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) worden meegebracht. Aansprakelijkheid is uitgesloten indien de kamer of de containers waaruit de gestolen voorwerpen zijn ontgrendeld. Aansprakelijkheid voor waardevolle spullen wordt alleen aanvaard als deze tegen ontvangstbewijs bij de receptie worden afgegeven. Geld moet ook tegen ontvangstbewijs bij de receptie worden gedeponeerd. Het hotel is verantwoordelijk voor de juistheid van de beschrijving van de dienst in de brochures en voor de correcte uitvoering van de contractueel overeengekomen diensten. Het hotel is niet aansprakelijk voor de diensten van de hotels of diensten die door het hotel worden geregeld.

7. Slotbepalingen
In commerciële transacties is de plaats van uitvoering en jurisdictie Cochem an der Mosel. Mondelinge overeenkomsten worden pas van kracht nadat het hotel deze schriftelijk heeft bevestigd. Indien afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

Annuleringskosten voor individuele reizigers volgens artikel 5 in % van de totale prijs:

  • tot de 14e dag, 18.00 uur: 50
  • tot dag 8, 18.00 uur 70%.
  • tot 2 dagen voor aankomst, 18:00 uur: 90
  • In geval van latere annulering of niet-aankomst zonder annulering wordt 90 % in rekening gebracht.